Deze webwinkel van Birdz Outlet plaatst cookies op uw computer. Ze zijn uw virtuele winkelmandje. Handig toch. Leg eens uit

Versie 20181219

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Wij (Birdz Outlet) verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze klanten (u). Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming zijn wij daarom “verwerkingsverantwoordelijke”. Hieronder staan onze bedrijfsnaam, vestigingsadres en contactgegevens. Neemt gerust contact met ons op als u vragen heeft over uw persoonsgegevens of privacy bij Birdz Outlet.

Bedrijfsnaam en vestigingsadres

Birdz Outlet, een handelsnaam van Bezemer Internet Realisatie & Diensten
Jonker Fransstraat 63-D
3031 AM Rotterdam

Contactgegevens

Telefoonnummer: 010-413 53 30
E-mailadres: info@birdz.nl

Identificatienummers

KvK-nummer: 33297798 (Rotterdam)

UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u. In de tabel hieronder wordt weergegeven welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we ze gebruiken, met wie we ze delen en wanneer we ze verwijderen.

Persoonsgegeven Gebruiken we om Delen we met Verwijderen we
Voornaam en
achternaam
 • uw bestelling af te leveren bij de juiste persoon,
 • u online te kunnen laten betalen,
 • uw factuur correct te adresseren,
 • te voldoen aan onze fiscale bewaarplicht.
Bezorgpartners en betaalpartner 7 jaar na het plaatsen van uw laatste bestelling.
Bedrijfsnaam
 • uw bestelling af te leveren bij de juiste persoon,
 • u online te kunnen laten betalen,
 • uw factuur correct te adresseren,
 • te voldoen aan onze fiscale bewaarplicht.
Bezorgpartners, betaalpartner 7 jaar na het plaatsen van uw laatste bestelling.
Adres, woonplaats en land
 • uw bestelling af te leveren bij de juiste persoon,
 • u online te kunnen laten betalen,
 • uw factuur correct te adresseren,
 • te voldoen aan onze fiscale bewaarplicht.
Bezorgpartners, betaalpartner 7 jaar na het plaatsen van uw laatste bestelling.
E-mailadres
 • u te informeren over uw account,
 • u online te kunnen laten betalen,
 • u te informeren over (de voortgang van) uw bestelling,
 • u vragen te stellen over uw bestelling,
 • u vragen te stellen over uw ervaring met Birdz Outlet,
 • u onze nieuwsbrief te sturen
Bezorgpartners, betaalpartner 7 jaar na het plaatsen van uw laatste bestelling.
Telefoonnummer
 • contact met u op te nemen als we een vraag hebben over uw bestelling
Bezorgpartners 7 jaar na het plaatsen van uw laatste bestelling.
BTW-nummer
 • te controleren of u in aanmerking komt voor verlegging van de BTW
 • uw factuur op te maken conform de wettelijke eisen,
 • te voldoen aan onze fiscale bewaarplicht
7 jaar na het plaatsen van uw laatste bestelling.
IP adres
 • fouten in onze website op te sporen,
 • misbruik van onze website te bestrijden,
 • melding te maken van verdachte transacties bij de bevoegde instanties,
 • fraude met betalingen te voorkomen
Betaalpartner 7 jaar na het plaatsen van uw laatste bestelling.

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Birdz Outlet deelt uw persoonsgegevens met verschillende derde partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Birdz Outlet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Birdz Outlet uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken, maar dat doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS EN DELEN BUITEN DE EU

Birdz Outlet verzamelt en/of verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Ook hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker werkelijk ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie. 

De persoonsgegevens die we van u verzamelen delen we niet met landen buiten de EU of internationale organisaties.

JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN UW GEGEVENS

Persoonsgegevens mag je niet zomaar verzamelen en verwerken. Daar moet een goede, wettelijk geldige reden voor zijn. Hieronder staan de redenen (“juridische grondslagen”) waarom Birdz Outlet uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 1. Tijdens het online plaatsen van een bestelling geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 2. U gaat door het online plaatsen van een bestelling een overeenkomst met ons aan. Namelijk: wij leveren u spullen en u betaalt ons. Om deze overeenkomst uit te kunnen voeren is het voor ons noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verzamelen en verwerken.
 3. Wij zijn wettelijk verplicht om een goede boekhouding bij te houden en te bewaren. Om dit te kunnen doen moeten we bijvoorbeeld uw persoonsgegevens op uw factuur zetten en bewaren.

WAAR SLAAN WE UW GEGEVENS OP?

Wij slaan uw gegevens op in een beveiligde database, in Nederland.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Birdz Outlet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u of anderen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Birdz Outlet) tussen zit.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Birdz Outlet gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Birdz Outlet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u grotendeels zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account, maar onze klantenservice helpt u hier ook graag mee.

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wanneer u gebruik wilt maken van deze rechten, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@birdz.nl . Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage of gegevensoverdracht door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Tevens willen we u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de relevante privacytoezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens en kan dat via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

We hebben, onder andere, de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 1. Op al onze werkplekken is beveiligingssoftware geïnstalleerd, zoals een firewall en beveiligingupdates worden direct doorgevoerd. TLS (voorheen SSL).
 2. Alle pagina’s op onze website worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding (HTTPS). Dit kunt u zien aan 'https' en het hangslotje in de adresbalk van uw webbrowser.
 3. DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (birdz.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.